Ulga prorodzinna – dla kogo i w jakiej wysokości?

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy wychowują dzieci mogą korzystać z ulgi prorodzinnej, czyli tak zwanej ulgi na dzieci. Ulga wynosi obecnie 92,67zł miesięcznie (czyli 1112,04 zł w skali roku) na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł miesięcznie (2000,04 zł rocznie) na trzecie dziecko oraz 225 zł miesięcznie (2700 zł rocznie) na czwarte i kolejne dziecko.

Z ulgi nie mogą korzystać podatnicy uzyskujący dochody, które opodatkowane są 19% stawką podatku oraz przychody z działalności opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Jednak jeżeli podatnik, oprócz wymienionych wyżej dochodów uzyskuje dodatkowo również dochody opodatkowane według skali podatkowej może skorzystać z ulgi prorodzinnej.

Biuro Rachunkowe Łódź Bałuty - Profais | Księgowość Łódź, Księgowa Łódź

Ulga prorodzinna przysługuje przede wszystkim rodzicom, którzy wykonują władzę rodzicielską, ale także opiekunom prawnym jeśli dziecko z nimi zamieszkuje oraz rodzinom zastępczym. Wyżej wymienieni mogą otrzymać ulgę na dzieci jeśli w roku podatkowym wychowywali dzieci małoletnie oraz otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Ulga przysługuje również rodzicom i opiekunom dzieci, które do ukończenia 25 roku życia uczyły się w szkołach ujętych w przepisach o systemie oświaty lub szkolnictwie wyższym, jeśli nie uzyskały one dochodów opodatkowanych w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł. W tę kwotę wliczane są również dochody uzyskane za granicą, nie wliczana jest natomiast renta rodzinna. Zasada 3089zł dochodu nie jest stosowana w przypadku dzieci małoletnich (które np. pracują dorywczo).

Jeśli dziecko pełnoletnie zakończyło pewien etap nauki, jednak zamierza nadal ją kontynuować bez dłuższej przerwy nie traci statusu osoby uczącej się. Więc w przypadku maturzysty ulga na dziecko przysługuje również za miesiące wakacyjne, podobnie jest w przypadku studentów, którzy po zakończeniu studiów I stopnia zostali zakwalifikowani na studnia magisterskie.

Osoba wychowująca jedno dziecko skorzysta z odliczenia ulgi, jeśli jej dochody nie przekroczą w danym roku 112 000 zł - jeśli podatnik jest w związku małżeńskim (wliczają się w to również dochody małżonka), 112 000 zł w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko oraz 56 000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim. Rodzice, którzy wychowują dwoje i więcej dzieci mogą skorzystać z ulgi bez względu na uzyskane dochody.

Podatnik, który chce skorzystać z ulgi musi wypełnić PIT-36 lub PIT-37 oraz PIT/O, który jest załącznikiem do zeznania. Nie ma obowiązku dołączania żadnych dodatkowych dokumentów, jednak trzeba to zrobić, jeśli zażądają tego organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Jak wyłączyć cookies?
ROZUMIEM